فواید اهدای پلاسما

فواید اهدای پلاسما: علاوه بر این که اهدای پلاسما مشارکت در امر خداپسندانه می‌باشد، تشریک مساعی هموطنان می تواند نقش موثری در تعدیل هزینه‌های تامین داروهای خاص فراهم آورد. پلاسمافرزیس در کشور می‌تواند قدم موثری در جهت صرفه جویی ارزی و ن…

پلاسما فرزیس

آفرزیس از لغت یونانی Aphaeresis به معنای زدودن یا جداکردن مشتق شده­ است و در اصطلاح پزشکی به روشی اطلاق می­ شودکه در آن خون از اهداکننده گرفته شده و پس از جداسازی جزء یا اجزای مورد نظر، باقی مانده خون به فرد برگردانده می­ شود. همافرزیس به معنی گر…

شرایط اهداء

معیار های اولیه و ضروری پذیرش ارائه كارت شناسايی معتبر عكس دار (كارت ملی،گواهینامه، شناسنامه، گذرنامه،كارت پايان خدمت)  محل سكونت اهدا كننده بايد در فاصله حداكثر 211 كیلومتری مركز باشد. حداقل سن 18 و حداكثر 60 سال اهدا كننده بايد ا…