هم اکنون که در سایه توجهات حضرت باریتعالی و اعتماد و حمایت های بی دریغ سهامداران و اعضاءمحترم هیات مدیره, مسئولیت خطیر مدیریت و راهبری شرکت پلاسما خوارزمی به بنده حقیر محول گردیده بر خود لازم میدانم به نمایندگی از طرف صاحبان سهام و کارکنان خدوم و زحمت کش داروسازی خوارزمی و به پاسداشت همت بلند و خدمات ارزنده مرحوم جناب آقای دکتر پوروزیری بنیانگذار و موسس مجموعه کارخانجات  و شرکت های وابسته, با بهره گیری از نیروهای متخصص و استفاده بهینه از منابع, ماموریت محوله را به نحو شایسته به انجام برسانم.

شرکت پلاسما خوارزمی با پشتوانه شرکت داروسازی خوارزمی با بیش از ۵۰ سال فعالیت پویا درصنعت داروسازی, می کوشد رسالت  خو د را در کاهش هزینه تامین داروهای خاص مستحصل ازپلاسمای خون انسانی و مشارکت در ایجاد بستر و ظرفیت سازی تولید محصول های قابل تولید ازپلاسما به نحو احسن ایفاء نماید.

سالیان متمادی از فعالیت مراکز جمع آوری پلاسما در ایران اسلامی نمی گذرد, ولی در سایه الطاف الهی و تلاشهای مجدانه و بی دریغ همکاران خویش در سنوات گذشته توفیقات فراوانی حاصل گردیده,که حفظ و تعالی آن وظیفه بنده و همکارانم را بیشتر میکند.

آموزش و توسعه ,ارتقاء دانش فنی و به روز رسانی آن,بومی نمودن روش های اجرایی با رویکرد تطابق با استانداردهای بین المللی ,تشریک مساعی حرفه ای شرکت های فعال در این زمینه, تحت نظارت عالیه وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی می تواند کشور را در امر توسعه و خودکفایی تولید داروهای مشتق از پلاسما یاری رساند.

در این راستا شرکت پلاسمای خوارزمی از هیچ تلاشی فروگذار نمی نماید.باشد تا تکلیف خود را در جهت یاری رساندن به بیماران، بیماریهای خاص به نحو شایسته انجام دهیم.