شرایط اهداء

معیار های اولیه و ضروری پذیرش

  • ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار (کارت ملی،گواهینامه، شناسنامه، گذرنامه،کارت پایان خدمت)
  •  محل سکونت اهدا کننده باید در فاصله حداکثر ۲۱۱ کیلومتری مرکز باشد.
  • حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۶۰ سال
  • اهدا کننده باید از لحاظ ظاهری سالم باشد.
  • اهدا کننده غیر ایرانی با ارائه مدرک اقامت قانونی در ایران و با نظر پزشک، مجاز به اهدا می باشد.
  • اهدا کننده باید حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
  • وزن اهداکننده باید حداقل ۵۰ کیلوگرم باشد .