فواید اهدای پلاسما

فواید اهدای پلاسما:

419f7fcd-7af5-4d96-a192-488ef142069b-444x333علاوه بر این که اهدای پلاسما مشارکت در امر خداپسندانه می‌باشد، تشریک مساعی هموطنان می تواند نقش موثری در تعدیل هزینه‌های تامین داروهای خاص فراهم آورد.

پلاسمافرزیس در کشور می‌تواند قدم موثری در جهت صرفه جویی ارزی و نیز دسترسی آسان‌تر بیماران ایرانی به این محصول ارزشمند باشد.

  • معاینات پزشکی کامل و بررسی‌های آزمایشگاهی مکرر از اهداکنندگان ( به طور رایگان )
  • کنترل سلامتی اهدا کننده در هر جلسه اهدا
  • کاهش برخی ازعوامل بیماریزا از جمله چربی های خون و در نهایت پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی
  • دریافت پاداش