نوشته‌ها

پلاسما چيست

پلاسمای خون قسمت مایع خون و فاقد سلول‌های خونی است. هر فرد بالغ حدود 5  لیتر خون دارد.خون از دو قسمت سلولی و پلاسمایی تشکیل شده است. 1- عناصر سلولی حدود 44% حجم خون را تشکیل می­دهد که شامل: گلبول‌های قرمز با طول عمر 120 روز که مسئول اکسیژ…